HAREKET GÜÇLÜĞÜ
Hareket güçlüğü çeşitli şekillerde ve farklı nedenlerle olabilir. Hareket güçlüğü bazen doğuştan, bazen de doğum sonrasında oluşabilir. Bazı hareket güçlükleri durağan, bazıları da ilerleyen bir türde olabilir. Hareket güçlüğü, serebral palsi, multipl skleroz, kas distrofisi, spina bifida, hidrosefali, eklem iltihabı, omurilik yaralanması ve ampütasyon gibi durumları içerir; ancak bu durumlarla sınırlı kalmamaktadır (Kennedy ve ark., 2008).
Hareket güçlüğü olan öğrenciler çevresel ve tutumsal engeller dolayısıyla zorluk yaşayabilirler (Kennedy ve ark., 2008). Not tutma, dersliğe, sınav salonuna, kütüphaneye ya da herhangi bir mekâna ulaşma, vücut duruşunu koruma ve belirli bir süre boyunca aynı pozisyonda kalma gibi durumlarda zorluk yaşayabilir, kronik ağrı çekebilirler. Bazı durumlarda da öğrenciler sözlü iletişim kurma konusunda sıkıntı yaşayabilirler.

NASIL DESTEKLEMELİ?
Aşağıdaki uyarlamalar Kennedy ve arkadaşları (2008), Northwestern Üniversitesi Engelli Öğrenci Hizmetleri (Northwestern University, 2012) ve Illinois Üniversitesi Engellilik Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri (University of Illinois, tarihsiz, a) tarafından önerilmiştir.

SINAVLAR
• Uygun mobilyaların bulunduğu erişilebilir sınav salonları seçiniz.
• Bilgisayar kullanımına izin veriniz.
• Ek süre veriniz.
• Öğrencinin ayrı bir derslikte sınav almasını sağlayınız. Öğrencinin sınavla ilgili herhangi bir güncellemeyi alabildiğinden ve diğer öğrenciler gibi soru sorabildiğinden emin olunuz.
• Gerekli olduğu durumlarda telaffuzla ilgili herhangi bir sorunu olmayan bir okuyucu ya da kaydedici görevlendiriniz.
• Yardımcı bilgisayar teknolojisi kullanımına izin veriniz.
• Sınavın içeriği ve formatına ilişkin makul uyarlamalar yapınız.
• Dinlenme molaları veriniz.

DERSLER
• Ders öncesinde öğrenci ile ders notlarınızı paylaşınız.
• Öğrenci not tutucu desteğine ihtiyaç duyabilir.
• Uygun mobilyalı, erişilebilir derslikler seçiniz.

ÖDEVLER VE SINIF İÇİ ÇALIŞMALAR
• Ödev, saha çalışması ya da kütüphane araştırması gerektiriyorsa, ek süre veriniz.
• Tartışma grupları, gözlem etkinlikleri, staj, geribildirim ve süpervizyon oturumları gibi etkinlikler için erişilebilir alanlar ve etkinlik yerleri seçiniz.
• Ödevin ya da sınıf içi çalışmasının içeriği ve formatına ilişkin makul uyarlamalar yapınız.

 

Kaynak: Engelli Öğrencilerin Akademik Ortamda Desteklenmesi – Öğretim Elemanı Kılavuzu – Engelsiz ODTÜ Birimi – Eylül 2013

Olusturulma Tarihi:2013-12-31 13:19:02
Guncelleme Tarihi: 2013-12-31 13:19:02