ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
Bu gruptaki engellerin nörolojik kaynaklı olduğu varsayılır ve bu engel durumu bilgi ve becerilerin edinimini, depolanmasını, organizasyonunu ve kullanımını kısıtlar. Özel öğrenme güçlüğü, en az normal ya da normalin üstünde zihinsel işlevsellikle birlikte şu alanlardaki eksikliklerde gözlemlenir: İşitsel ve görsel işleme, bilgi işleme hızı, soyut ve genel akıl yürütme, bellek (uzun süreli, kısa süreli, görsel, işitsel), konuşma ve yazılı dil becerileri, okuma, çözümleme ve kavrama becerileri, matematiksel işlem becerileri ve kelime problemleri, görsel mekânsal beceriler, ince ve kaba motor becerileri ve yürütücü işlevler (problem çözme ve organizasyon) (University of Illinois, tarihsiz, b). Disleksi, gelişimsel koordinasyon bozukluğu, dispraksi ve diskalkuli özel öğrenme güçlüğü örneklerindendir.

NASIL DESTEKLEMELİ?
Aşağıdaki uyarlamalar Kennedy ve arkadaşları (2008) tarafından önerilmiştir.

SINAVLAR
• Ek süre veriniz.
• Bilgisayar kullanımına izin veriniz.
• Öğrencinin ayrı bir derslikte sınav almasını sağlayınız. Öğrencinin sınavla ilgili herhangi bir güncellemeyi alabildiğinden ve diğer öğrenciler gibi soru sorabildiğinden emin olunuz.
• Uygun olduğu durumlarda hesap makinası kullanımına izin verebilirsiniz.
• Dikkat dağıtıcı unsurları olabildiğince engelleyiniz.
• Uygun olduğu durumlarda iyi düzeyde İngilizce bilen ve telaffuz ile ilgili herhangi bir sorunu olmayan bir okuyucu ya da kaydedici görevlendiriniz.
• Alternatif çıktı formatları sağlayınız.

DERSLER
• Öğrenciler ders anlatımlarını kaydedebilirler. (Öğretim elemanı, öğrencinin, ilgili kayıtları üçüncü şahıslar­la paylaşmamasına yönelik olarak bir anlaşma yapabilir, daha fazla bilgi almak için engelli öğrenci birimi ile irtibata geçebilirsiniz.)
• Öğrenci not tutucu desteğine ihtiyaç duyabilir.
• El yazısı ile hazırlanmış metinler yerine basılmış/çıktısı alınmış metinler kullanınız.
• Kısa ve açık bir yazım biçimi kullanınız.
• PowerPoint slaytlarında desenli arka fon kullanmayınız.
• Times New Roman gibi bir yazı tipi kullanmak yerine Arial ya da Comic Sans gibi açık/anlaşılabilir bir yazı tipi kullanınız.
• Çok çeşitli yazı tipi kullanmayınız.
• Paragraflar, başlıklar ve alt başlıklar, madde işaretleri ve numaralı listeler kullanınız.
• İtalik ya da altı çizilmiş metinler yerine kalın yazı tipi ile metni belirginleştiriniz.
• Kırmızı ya da yeşil mürekkep kullanmayınız.
• Metne ek olarak akış şemaları, şemalar ve grafikler gibi alternatif yöntemlerle bilgiyi sununuz.
• Olabilirse işitsel ya da elektronik metinler sağlayınız.
• Erken planlama ve okumayı kolaylaştırmak için okuma listesini öğrencilerinize önceden veriniz.
• Okuma listesindeki en önemli kitapları belirtiniz ve öğrencileri okumalardaki anahtar noktalara yönlendiriniz.
• Yeni bir konuyu anlatırken konuyu genel olarak tanıtınız. Her dersin sonunda anahtar noktaların, yeni kelimelerin ve terimlerin (terminolojinin) üzerinden geçerek bir özet yapınız.

ÖDEVLER VE SINIF İÇİ ÇALIŞMALAR
• Yazılı çalışmayı düzeltme konusunda destek sağlayınız.
• Ödevleri notlandırırken sayfa düzeni yerine, fikirlere ve organizasyona önem veriniz.
• Ek süre veriniz.

 

Kaynak: Engelli Öğrencilerin Akademik Ortamda Desteklenmesi – Öğretim Elemanı Kılavuzu – Engelsiz ODTÜ Birimi – Eylül 2013

Olusturulma Tarihi:2013-12-31 13:20:03
Guncelleme Tarihi: 2013-12-31 13:20:03