DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (HİPERKİNETİK BOZUKLUK)
Ruhsal ve Davranışsal Bozuklukların Sınıflandırılması ICD-10’da da belirtildiği üzere “Hiperkinetik bozukluklar erken gelişimsel dönemde ortaya çıkarlar (genellikle yaşamın ilk 5 yılında). Bu bozuklukların başlıca özellikleri bilişsel düzeyde katılım gerektiren etkinliklerde sebat göstermemenin yanı sıra dağınık, iyi düzenlenmemiş, ya da yoğun bir etkinliği tamamlamama ve hatta hiçbir etkinliği tamamlamaksızın bir diğerine yönelme eğilimidir. Bu sorunlar genellikle okul yılları boyunca ve hatta yetişkinlik döneminde da devam eder; ancak, bu durumdan etkilenen birey etkinlik ve dikkat açısından aşamalı bir ilerleme gösterebilir” (World Health Organization, 1992, s.206).
Bu durumdan etkilenen öğrenciler şunları deneyimleyebilirler: Görevleri ve ödevleri zamanında bitirmede zorluk, düşünceyi bir noktada toplamada yetersizlik (konsantre olamama), hareketlilik sebebiyle eksik bilgi edinme ya da odağı kaybetme, zaman planlamasında zorluk, kolayca dikkatinin dağılabilir olması ve sırasının kendisine gelmesini beklemede zorluk (Kennedy ve ark., 2008).

NASIL DESTEKLEMELİ?
Aşağıdaki uyarlamalar Derrington (tarihsiz), Kennedy ve arkadaşları (2008) ve Richard (1995) tarafından önerilmiştir.

SINAVLAR
• Ayrı bir derslikte sınav almasını sağlayınız. Öğrencinin sınavla ilgili herhangi bir güncellemeyi anlayabildiğinden ve diğer öğrenciler gibi soru sorabildiğinden emin olunuz.
• Ek süre veriniz.
• Bilgisayar kullanımına izin veriniz.
• Uygun olduğu durumda, hesap makinası kullanımına izin verebilirsiniz.
• Dikkat dağıtıcı unsurları olabildiğince engelleyiniz.
• Çoktan seçmeli sorular yerine kısa cevaplı sınavlar gibi alternatif sınav formatlarına ihtiyaç duyulabilir.

DERSLER
• Birden çok duyuya hitap eden bir öğretim stili kullanınız.
• Ses tonunuzu ve konuşma hızınızı çeşitlendiriniz.
• Sıklıkla göz kontağı kurunuz.
• Önemli bilgileri vurgulayınız.

ÖDEVLER VE SINIF İÇİ ÇALIŞMALAR
• Uygulanabilir olduğu durumda, uzun dönemli projeler yerine sık ve kısa dönemli ödevler veriniz.

 

Kaynak: Engelli Öğrencilerin Akademik Ortamda Desteklenmesi – Öğretim Elemanı Kılavuzu – Engelsiz ODTÜ Birimi – Eylül 2013

Olusturulma Tarihi:2013-12-31 13:21:43
Guncelleme Tarihi: 2013-12-31 13:21:43