DİĞER ENGELLEYİCİ DURUMLAR
Diyabet, kanser gibi süreğen hastalıkların ve şizofreni, bipolar affektif bozukluk gibi psikiyatrik durumların, öğrencilerin akademik yaşamları üzerinde engelleyici etkileri olabilir. Bu durumdaki öğrencilere destek olabilmek için kapsayıcı öğretim ve değerlendirme yöntemlerini gözden geçiriniz ve Engelli Öğrenci Birimi’ne danışınız.

Olusturulma Tarihi:2013-12-31 13:22:35
Guncelleme Tarihi: 2013-12-31 13:22:35